o spoločnosti

KLIKREAL s.r.o. je spoločnosť, ktorá bola zapísaná v živnostenskom registri 1.12.2010 pod názvom JUDr. Peter Kellner KLIKReal a od 1.10.2013 podniká pod obchodným menom KLIKREAL s.r.o.

Spoločnosť KLIKREAL s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie:

  • stavebnej činnosti,
  • inžinierskej činnosti (búracie povolenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia...),
  • realitnej činnosti,
  • administratívno-právnej činnosti,
  • majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností (podielové spoluvlastníctvo...).

Našou snahou je v čo najkratšom čase zrealizovať Vaše požiadavky.