naše realizácie

Odstránenie pôvodnej stavby, Nitra – Rybárska ulica (2014)